Vergi Kodları Listesi, diğer sayfalarımızda ve GİB internet sitesinde  rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış şekilde yer almaktadır.. Bu sayfamızda  is vergi kodları A harfinden başlayarak Z harfine kadar sıralanmıştır ve her birinin karşısında vergi türü kodu yer almaktadır. Listenin son bölümünde rakamla başlayan vergi türleri yer almaktadır.

Eğer Vergi Kodu rakamlarının küçükten büyüğe sıralanmış listesine dönmek istiyorsanız tıklayın.

Vergi Kodları Listesi

Vergi KoduVergi Adı
9901Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu
9005Adli Mahkeme Para Cezası
9125Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
3077Ağır Kusur Cezası
9075Akaryakıt Fiyat Farkı
4046Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
46Akaryakıt Tüketim Vergisi
1089Alınan Diğer Faizler
75Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
9176Anayasa Mahkemesi Başvuru Harcı
9247Asbıs Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9246Asbıs Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9172Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması
9004Askerlik Para Cezası
9228Bağımsız Denetci Yetkilendirme Belgesi
9170Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
21Banka Muameleleri Vergisi
14Basıt Usulde Ticari Kazanc
9076Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
9142Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı
9016Bilirkişi Ücreti
9027Çalışma İzin Ücreti
9090Çeşitli Gelirler
9190Çeşitli Gelirler(Gecikme Zammı Hesaplanan)
9011Çevre Kirliliği Para Cezası
3061Cezai Faiz(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
9088Çıraklık Fonu
7Dağıtılmayan Kar Stopajı
1047Damga Vergisi
40Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
74Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
9225Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Maktu
9226Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Diğer Nisbi
9223Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Maktu
9224Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgeleri Kamu Nisbi
9141Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası
9140Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı
9028Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
1097Devlet İç Borçlanma Senedi Faizi
9069Diğer Harçlar
9221Diğer Hizmet Gelirleri
9080Diğer Para Cezaları
9054Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
51Diğer Ücretler
9029Diploma Harcı
9051Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
9056Dogalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
9057Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
1094Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerine İlişkin Kanuni Faiz
9203Dsi Hes Lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları
9202Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı
9200Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
9201Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
1055Düşük Olan Değerleme Tutarı
1042E.Katkı Payı
9173Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri
9174Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
9053Ecrimisil Gelirleri
1013Eğitim,Gençlik,Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
4007Ek Emlak Vergisi
4001Ek Gelir Vergisi
4005Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
4004Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
4010Ek Kurumlar Vergisi
9030Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
9032Ek Taşıt Alım Vergisi
4003Ek Ücret Gelir Vergisi
9019Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
4071Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
9312Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası
9094Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
9001Emaneten Yapılan Tahsilat
9107Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
9123Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
9136Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı
1087Erken Ödeme İndirimi
4073Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
4074Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
9012Esnaf S.Harç
9117Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
9196Exımbank Irak Kredi Programı Ana Para
4006Faiz Vergisi
9082Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
1020Fon Payı
4030G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
67G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
4070G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
1084Gecikme Faizi
1086Gecikme Zammı
9102Geçiş Üçreti Ve İdari Para Cezası
4008Gelir Dahili Tevkifat
32Gelir Geçici Vergi
5Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
4Gelir Götürü Ticari Kazanç
6Gelir Götürü Ücret
48Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
4044Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
4041Gelir Ve Kurum  Ekonomik Denge Vergisi
12Gelir Vergisi (Gmsı)
27Gelir Vergisi Geçici Vergi
4178Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
9137Gelir Vergisi Münferit Beyan
3Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
9113Gelir Vergisi Tevkifatı
9026Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
9068Gemi Ve Liman Harçları
9301Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan ˜İ.P.C
9213Genel Bütçeye Dahil, Bütçe Kapsamı Dışındaki Faaliyetler Nedeniyle Yapılan Tevkifat.
15Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4043Götürü Ekonomik Denge Vergisi
17Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
9078Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
9013Gümrük Vergisi
9097Haksız Alınan Vergi İadesi
9098Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
9116Hazine Zararının Geri Alınması
92Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
94Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden  Alınan Ek Vergi
49Her Türlü İspirtolar  Ve Füzel Yağından Alınan Ek  Vergi
9039Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
1092Hesaplanan Faiz
9086Hesaplanan Gecikme Zammı
9185Hesaplanan Trafik Cezası Faizi
9038İadelerden Alacaklılar
9000İdari Para Cezası (4703 Sk)
9025İhracatta Vergi İadesi Hesabı
9135İki İhale Arasındaki Fark (Gayrimenkulmallar İçin)
9134İki İhale Arasındaki Fark (Menkulmallar İçin)
1034İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz
9072İkrazlardan Geri Alınanlar
9084İstihsal Vergisi
9067İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
4061İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
3078Kaçakçılık Cezası
9162Kadastro Harçları
9099Kaldırılan Vergi Artıkları
9168Kamu İhale Kanunu 53. Madde
1090Kanuni Faiz
9166Karar Ve İlam Harcı
9155Karayolları Geçiş Ücreti
9302Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası
9050Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
9015Katma Değer Vergisi Tevkifatı
61Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
3024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
9024Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
9154Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı
9149Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
9124Kişilerden Alacak Faizleri
4079Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
9132Klavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
73Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
77Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
9165Konsolosluk Harcı
1096Konut Fonu
9022Kur Farkı Hesabı
4012Kurum Dahili Tevkifat
33Kurum Geçici Vergi
4151Kurum Petrol Geçici Vergi
50Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
10Kurumlar Vergisi
4150Kurumlar Vergisi (Petrol Gelirleri)
4011Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
53Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
9138Kurumlar Vergisi Özel Beyanı
11Kurumlar Vergisi Stopajı (Kvkm24)
3076Kusur Cezası
9169Maden Ruhsat Harcı
9167Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 (%25 Köy Payı) İl Özel İdare Payı
9160Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
9161Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları(Orman Genel Müdürlüğü Payı)
9060Madenlerden Devlet Hakkı
9133Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
1018Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
20Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi
9040Mera Fonu
9041Mera Fonu Para Cezası
9341Mera Fonu Para Cezası(5326 S.Kabahatler)
9147Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
9146Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
9077Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olanlar)
4072Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)
4034Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
9034Motorlu Taşıtlar Vergisi
9198Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri
9020Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
62Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
60Mülga Maden Fonu
4040Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
9042Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
9043Mülga Yatırım Teşvik Fonu
4014Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
4077Münferit Kurum E. D. V.
4078Net Aktif Vergisi
4063Noter Harçları
9070Noter Kağıtları Satış Bedeli
9002Nüfus Para Cezası
9111Orköy Fonu Gelirleri
9061Oyun Kağıdı Gelirleri
56Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
9046Özel Hesap Gelirleri
4080Özel İletişim Vergisi
1043Özel İşlem Vergisi
3074Özel Usulsüzlük Cezası
1085Para Cezası Faizi
9064Pasaport Harcı
9164Pasaport Satış Bedeli
1088Peşin Ödeme İndirimi
71Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
9058Petrolden Devlet Hakkı
9091Petrolden Devlet Hissesi
1030Pişmanlık Zammı
9093Resmi Arabuluculuk Ücreti
57Röntgen Filmlerinden  Alınan Ek Vergi
93Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
4048Şans Oyunları Vergisi
1095Savunma Sanayi Destekleme Fonu
9003Seçim Para Cezası
9074Şeker Fiyat Farkı
9101Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9315Şeker Kanunu İdari Para Cezası
9229Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
22Sigorta Muameleleri Vergisi
9119Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
9115Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
9171Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
9083Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
9145Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları
9159Spk Tarafından Verilen İpc Lerin %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı
9319Spk Tarafından Verilen İpc.’Lerin %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı
9305Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İpc
9105Spor Müsabakalrında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İpc
9308Su Ürünleri Kanununa Göre Verilen Ipc.
9175Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
9045Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
9087Takip Giderleri Karşılığı Alınan
9062Tapu Harçları
9150Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
9055Taşınır Mallar Satış Gelirleri
9052Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
9035Taşıt Alım Vergisi
9071Tavizlerden Geri  Alınanlar
9033Tdpk İdari Para Cezası(Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu)
4060Tecilli Alacaklardan Tahsilat
9143Tedavi Masraflarının Tahsili
4047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
9047Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
4050Tekel Safi Hasılat
9118Telekominikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
9104Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
9304Telgraf Ve Telefon Kanunu 2.Madde İdari Para Cezası
9120Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
9180Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
9037Teminat O. Yapılan Ths.
1046Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
9059Ticaret Sicil Harcı
9085Trafik Cezaları
9065Trafik Harçları
4037Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
1037Trafik Muayenesi Para Cezaları
9008Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
9010Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
9009Turizm Para Cezası
9309Turizm Para Cezası
4015Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı
9017Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
91Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
76Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
9311Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C(4207 S.K.)
4016Ücretlerden Alınacak E.D.V.
3073Usulsüzlük Cezası
9031Veraset Ve İntikal Vergisi
9131Veraset Ve İntikal Vergisi (Sair İvazsız İntikaller)
4128Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
1051Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
4125Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
4121Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
4122Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
4123Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
4124Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
4130Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
4114Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
4107Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
4112Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (Gmsi)
4103Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (Muhtasar)
4115Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
4110Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
4101Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
4126Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
4127Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
1050Vergi Barışı Tefe Tutarı
1067Vergi Yargı Harçları
3080Vergi Ziyaı Cezası
3099Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
9139Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı
9114Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
9130Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı
9066Yargı Harçları
9073Yem Analiz Ücreti
9227Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı
9063Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
1Yıllık Gelir Vergisi
9018Yıllık Tonaj Harcı
9036Yiyecek Bedelleri
9151Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı
9092Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
9023Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
9014Yurt Dışı Çıkış Harcı
9081Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
2Zırai Kazanç Gelir Vergisi
90061475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
93061475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
90892000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
91272004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredileri
10272004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacğına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
91122762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
91583039 Sayılı Çeltik Ekim Kanunu İpc
93073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
90073516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar  Para    Cezası
93164054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İpc
90964369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
91284447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C
40214705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
90494749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
48114811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat
40354837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
91064857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
91084857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
91294904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
91484915 Ve 5035 Sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı
90214961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
90794961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
90954961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
90444961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
40364962 S. Taşıt Vergisi
91215015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İpc
40425035 Rtük Eğitime Katkı Payı
10485035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
40495035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
90485035 Sayılı Kanuna Göre Harç
40815035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
91035188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
91265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
10265254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
91225307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İpc
91095326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
93175326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
93185326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
10285335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
10525335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
93105549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C
91525602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,Fon Ve Paylar
10915736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
10535736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
91535736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
40245811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
245811 Türkiyede Sahip Olunan Varlıklar(Gelir V. Mük. Olmayan)
235811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar
40235811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka Ve Aracı Kurumlar)
10936111 Katsayı Tutarı
42066111 Madde 8/3-A, 8/4-B Matrah Artırımı (Kira Stp.)
42056111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Vergiden Muaf Esnaf)
42206111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi
91816111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi
42226111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan
10616111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı
10606111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı
42016111  Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı
42106111  Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
42116111  Madde 6/5-6 Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
42156111  Madde 7/1 Matrah Artırımı
42166111  Madde 7/2a-3 Matrah Artırımı
42176111  Madde 7/2b-3 Matrah Artırımı
42186111  Madde 7/2c  Matrah Artırımı
42036111  Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (Ücret)
42046111  Madde 8/3-A, 8/4-A Matrah Artırımı (Serbest Meslek)
42076111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Çiftçiler)
42086111  Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (Yıllara Sair İnşaat)
91976113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
41406183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
93036183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.
91796183 Sayılı Kanunun 79.Maddesi
92206200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
911093/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi